„Europass“ mobilumo dokumentas

Ar žinai, kad šį dokumentą gali gauti ir Tu, jei mokydamasis arba studijuodamas buvai išvykęs į stažuotę arba darbinę praktiką užsienyje? Šiame dokumente pateikta informacija apie įgytą tarptautinę profesinę patirtį mokantis, studijuojant, dalyvaujant stažuotėje ar atliekant darbinę praktiką. „Europass“ mobilumo dokumentą gali gauti bet kuris Lietuvos pilietis, vykstantis mokytis, stažuotis arba atlikti darbinės praktikos Europoje.

Kodėl verta turėti?

  • Patvirtina dalyvavimo tarptautinių mainų programose, stažuotėse ar per darbines praktikas įgytą profesinę patirtį.
  • Paaiškina, kokios žinios, įgūdžiai, gebėjimai ar kompetencijos buvo įgytos dalyvaujant tarptautinių mainų programoje, stažuotėje ar atliekant darbinę praktiką.
  • Padeda pristatyti mokymosi ar praktinės patirties užsienyje naudą darbdaviui.

Kaip gauti?

Dokumentą rengia ir išduoda Tavo mokymosi institucija, tad nemiršk jo paprašyti.