Mobilumo metu įgytos kompetencijos

Grįžus iš mobilumo veiklos užsienyje tikrai turėsi ką įrašyti į savo gyvenimo aprašymą – patobulintos užsienio kalbos žinios, darbas tarptautinėje komandoje – ši patirtis gali suteikti papildomo svorio tavo gyvenimo aprašymui (CV), o ateityje – netgi sustiprinti šansus pokalbyje dėl darbo.

Atkreipk dėmesį į piramidę – ji parodo tradicines, aiškiai įvardijamas, ir išplėstas, paslėptas kompetencijas, kurios stiprinamos tau išvykus mokytis ar dirbti į užsienį. Darbdaviai dažniausiai vadovaujasi tradiciniu požiūriu ir visų įgytų kompetencijų neįžvelgia, tad turėtum jam padėti.

Matai? Tarptautinė patirtis ne tik stiprina užsienio kalbos įgūdžius, plečia kultūrinį akiratį, ugdo toleranciją. Tarptautinė patirtis taip pat sužadina smalsumo jausmą naujiems dalykams, išugdo gebėjimą greičiau prisitaikyti įvairiose aplinkose ir savarankiškai priimti sprendimus, kūrybiškumo jausmą ir gebėjimą matyti plačiau, t. y. už savo patirties ribų (angl. thinking outside the box), norą bendradarbiauti ir pan.

Atskleisk savo tarptautinę patirtį jau dabar – užpildyk „Europass CV“ – gyvenimo aprašymo formą, pripažįstamą visose Europos Sąjungos šalyse.

Apsilankyk www.europass.lt ir europa.eu