Atrask paslėptas kompetencijas

Rodos, akivaizdu, kad išvykęs studijuoti ar dirbti į užsienio šalį patobulėsi: geriau įvaldysi užsienio kalbą, pažinsi kitą kultūrą, praplėsi akiratį. Be abejo, ši patirtis gali suteikti papildomo svorio Tavo gyvenimo aprašymui (CV), o ateityje netgi sustiprinti šansus pokalbyje dėl darbo.

Turbūt nepasakėme nieko naujo? Tradicinis požiūris...

Bet ar nemanai, kad darbdaviai visada ieško kažko daugiau nei „tradicinis“? Ar kada pagalvojai, kad įgyta tarptautinė patirtis gali Tau suteikti daugiau kompetencijų, kurių darbdaviai taip ieško?

Bėda - darbdaviai neįžvelgia pageidaujamų darbuotojų kompetencijų sąsajų su tarptautine asmens patirtimi. Taigi Tu grįžai iš užsienio, gali pasigirti milžiniška tarptautine patirtimi, bet darbdavys nėra pernelyg ja susidomėjęs...

Ką gi tai reiškia? Ogi tai, kad kai kurios kompetencijos, įgytos studijuojant ar dirbant užsienyje, paslėptos. Darbdaviui sunku jas atpažinti, įvardyti ir įvertinti.

Ką daryti? Tu turi apie jas žinoti. Turi mokėti jas įvertinti ir pristatyti. Aišku, prieš tai turėtum jų įgyti.

 

Atkreipk dėmesį į piramidę, kuri parodo tradicines, aiškiai įvardijamas, ir išplėstas, pasislėpusias kompetencijas, kurios stiprinamos Tau išvykus mokytis ar dirbti į užsienį.

Matai? Pasirodo, tarptautinė patirtis ne tik stiprina užsienio kalbos įgūdžius, plečia kultūrinį akiratį, ugdo toleranciją. Studijos ar darbas užsienyje sužadina smalsumo jausmą naujiems dalykams, išugdo gebėjimą greičiau prisitaikyti įvairiose aplinkose ir savarankiškai priimti sprendimus, kūrybiškumo jausmą ir gebėjimą matyti plačiau, t.y. už savo patirties ribų (angl. thinking out of the box), norą bendradarbiauti ir pan.

Kaip manai, gal ši piramidė galėtų Tau ateityje pagelbėti tiksliau apibrėžti užsienyje įgytus įgūdžius ir parodyti savo privalumus būsimam darbdaviui?

Nepamiršk. Tavo tarptautinė patirtis - daug daugiau, nei geresnės užsienio kalbos žinios!