Service

Service

16 liepos 15, Penktadienis 11:24

„Europass“ mobilumo dokumentas

Ar žinai, kad šį dokumentą gali gauti ir Tu, jei mokydamasis arba studijuodamas buvai išvykęs į stažuotę arba darbinę praktiką užsienyje? Šiame dokumente pateikta informacija apie įgytą tarptautinę profesinę patirtį mokantis, studijuojant, dalyvaujant stažuotėje ar atliekant darbinę praktiką. „Europass“ mobilumo dokumentą gali gauti bet kuris Lietuvos pilietis, vykstantis mokytis, stažuotis arba atlikti darbinės praktikos Europoje.

Kodėl verta turėti?

  • Patvirtina dalyvavimo tarptautinių mainų programose, stažuotėse ar per darbines praktikas įgytą profesinę patirtį.
  • Paaiškina, kokios žinios, įgūdžiai, gebėjimai ar kompetencijos buvo įgytos dalyvaujant tarptautinių mainų programoje, stažuotėje ar atliekant darbinę praktiką.
  • Padeda pristatyti mokymosi ar praktinės patirties užsienyje naudą darbdaviui.

Kaip gauti?

Dokumentą rengia ir išduoda Tavo mokymosi institucija, tad nemiršk jo paprašyti.

16 liepos 15, Penktadienis 10:58

„ECVET“ – profesiniam mokymui

Atlikai profesinę praktiką svetur, daug ko išmokai? O kas toliau?

Ar žinojai, kad Europos profesinio mokymo kreditų sistema („ECVET“) padeda kitoje profesinio mokymo įstaigoje (užsienyje arba Lietuvoje) Tavo įgytus mokymosi rezultatus sėkmingai perkelti ir pripažinti Tavo mokykloje be jokio papildomo ar pakartotinio vertinimo? Taip, tai tiesa, o kaip tai vyksta praktiškai ir „kas Tau iš to“, pamatysi filmuke „Kas yra „ECVET“?

16 liepos 15, Penktadienis 10:44

„ECTS“ – aukštajam mokslui

Studijavai svetur, daug ko išmokai? O kas toliau?

Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema („ECTS“) - tai priemonė, padedanti rengti, aprašyti ir vykdyti studijų programas bei suteikti aukštojo mokslo kvalifikacijas. Kursų apraše rasi mokymosi rezultatų aprašą (t. y. ką turėtum žinoti, suprasti ir mokėti daryti baigęs kursą) ir darbo krūvio aprašą (t. y. kiek laiko Tau prireiks, kad pasiektum šiuos rezultatus). Viskas paprasta: Tavo mokymosi rezultatai nurodyti kreditais, o Tavo darbo krūvis – akademinėmis valandomis per metus. Plačiau apie „ECTS“ ir jos naudą - šiame vaizdo įraše:

16 liepos 15, Penktadienis 09:54

Pasiruošęs ieškoti darbo?

Nusprendei ieškoti darbo? Puiku! Šis vaizdo įrašas apie tai, nuo ko pradėti ir kaip sėkmingai planuoti savo karjerą.

16 liepos 15, Penktadienis 09:02

Karjeros aitvaro testas

Atlik testą ir pamatyk savo karjeros aitvarą. Jis atspindės keturias pagrindines karjeros valdymo kompetencijas: asmeninę, socialinę, mokymosi ir profesinę. Atidžiai jį apžiūrėk ir pamatysi, kurią iš šių sričių turėtum pastiprinti, kad Tavo aitvaras nuneštų Tave į karjeros aukštumas!

Atlik testą

16 liepos 07, Ketvirtadienis 17:03

Atrask paslėptas kompetencijas

Rodos, akivaizdu, kad išvykęs studijuoti ar dirbti į užsienio šalį patobulėsi: geriau įvaldysi užsienio kalbą, pažinsi kitą kultūrą, praplėsi akiratį. Be abejo, ši patirtis gali suteikti papildomo svorio Tavo gyvenimo aprašymui (CV), o ateityje netgi sustiprinti šansus pokalbyje dėl darbo.

Turbūt nepasakėme nieko naujo? Tradicinis požiūris...

Bet ar nemanai, kad darbdaviai visada ieško kažko daugiau nei „tradicinis“? Ar kada pagalvojai, kad įgyta tarptautinė patirtis gali Tau suteikti daugiau kompetencijų, kurių darbdaviai taip ieško?

Bėda - darbdaviai neįžvelgia pageidaujamų darbuotojų kompetencijų sąsajų su tarptautine asmens patirtimi. Taigi Tu grįžai iš užsienio, gali pasigirti milžiniška tarptautine patirtimi, bet darbdavys nėra pernelyg ja susidomėjęs...

Ką gi tai reiškia? Ogi tai, kad kai kurios kompetencijos, įgytos studijuojant ar dirbant užsienyje, paslėptos. Darbdaviui sunku jas atpažinti, įvardyti ir įvertinti.

Ką daryti? Tu turi apie jas žinoti. Turi mokėti jas įvertinti ir pristatyti. Aišku, prieš tai turėtum jų įgyti.

 

Atkreipk dėmesį į piramidę, kuri parodo tradicines, aiškiai įvardijamas, ir išplėstas, pasislėpusias kompetencijas, kurios stiprinamos Tau išvykus mokytis ar dirbti į užsienį.

Matai? Pasirodo, tarptautinė patirtis ne tik stiprina užsienio kalbos įgūdžius, plečia kultūrinį akiratį, ugdo toleranciją. Studijos ar darbas užsienyje sužadina smalsumo jausmą naujiems dalykams, išugdo gebėjimą greičiau prisitaikyti įvairiose aplinkose ir savarankiškai priimti sprendimus, kūrybiškumo jausmą ir gebėjimą matyti plačiau, t.y. už savo patirties ribų (angl. thinking out of the box), norą bendradarbiauti ir pan.

Kaip manai, gal ši piramidė galėtų Tau ateityje pagelbėti tiksliau apibrėžti užsienyje įgytus įgūdžius ir parodyti savo privalumus būsimam darbdaviui?

Nepamiršk. Tavo tarptautinė patirtis - daug daugiau, nei geresnės užsienio kalbos žinios!

16 liepos 01, Penktadienis 05:59

Gebėjimas siekti kompromiso

Kiekviena konfliktinė situacija yra unikali, kaip ir mes patys, turėdami individualų reakcijos ar elgesio stilių. Kitoje šalyje, kaip ir Lietuvoje, kilus konfliktui teks įvairiai reaguoti – ir pakovoti, ir patylėti, ir apsimesti, kad nieko blogo nenutiko.

Todėl pagalvok, kokia esi asmenybė, į kokias konfliktines situacijas dažniausiai papuoli, kokiais būdais esi linkęs konfliktą spręsti – ginčytis, atsiriboti, kelti balsą, patylėti, diskutuoti ir ieškoti abiem pusėms priimtino sprendimo, pasitelkti humorą. Įvairūs sprendimo būdai turi savo privalumų ir trūkumų. Visi jie yra vertingi ir naudotini tam tikromis aplinkybėmis.

Įsidėmėk, kad konfliktinėje situacijoje svarbus „sveikas“ požiūris į esamą padėtį, t. y. gebėti pripažinti problemą, siekti kompromiso ir tikėti, kad sprendimas naudingas abiem pusėms. Nesvarbu, kokioje situacijoje atsidūrei, prisimink, kad priimant sprendimą svarbiausia yra geranoriškas nusiteikimas, atvirumas, pasirengimas bendrauti ir bendradarbiauti, skirtingų kultūrų tolerancija, humoro jausmas.

Svarbu suvokti, kad kiekviena konfliktinė situacija turi savo sprendimo būdų. Jeigu negali išspręsti konflikto vienas, visada atsiras žmonių ar institucijų, pasirengusių tau padėti, tik nebijok kreiptis į savo kuratorių ar priėmusiąją organizaciją.

16 liepos 01, Penktadienis 05:58

Galimi konfliktai

Žinoma, neretai susitikus dviejų ganėtinai skirtingų kultūrų atstovams tikėtini ir tarpkultūriniai konfliktai. Jų gali kilti nepastebimai. Pagrindinė to priežastis – esamų skirtumų netoleravimas.

Kiekvienas iš mūsų turime savo asmeninį kultūros suvokimą, kuris susiklosto atsižvelgiant į individualią patirtį, išsilavinimą, tradicijas, amžių ir lytį. Kultūriniai skirtumai gali kelti nemažai bendravimo problemų. Mes galime susidurti su elgesiu, kuris atrodys keistas ir nepriimtinas, nes neatitinka mūsų vertybių ir tradicijų. Skirtingų kultūrų atstovai gali kitaip suvokti ir traktuoti reiškinius arba vadovautis kitokiomis taisyklėmis.

16 liepos 01, Penktadienis 05:56

Kitos kultūros pažinimas

Kiekvienoje situacijoje reikės rasti sprendimą, kaip elgtis, ką sakyti, kaip reaguoti ir nepasimesti. Ypač tai svarbu tais atvejais, kai aplinkinių elgesys prieštarauja įprastiems įsitikinimams, sampratai, kas yra gerai ir kas blogai, kas leistina, o kas – ne. Čia ir prasideda tarpkultūrinis mokymasis.

Tarpkultūrinis mokymasis apima kitos kultūros pažinimą, panašumų ir skirtumų suvokimą, jų toleravimą ir įvairių būdų paiešką, kaip sutarti tarpusavyje.

Sprendimą rasti daug lengviau, kai iš anksto turima šiek tiek teorinių žinių. Todėl prieš vykdamas į kitą šalį pasistenk kuo daugiau apie ją sužinoti. Domėkis viskuo: gyvenimo būdu, religija, tradicijomis, elgsena, identitetu, istorija, gyvenimo sąlygomis, būdingomis nuostatomis, charakterio bruožais ir t. t.

Tarpkultūrinis mokymasis – tai ne tik pažintis su kita kultūra, bet ir savos kultūros ypatumų atskleidimas naujoje šviesoje.

Puslapis 2 iš 14